Page 5 -
P. 5
U asortimanu firme Statovac se može naći raznovrsni ume-
tnički materijal odličnog kvaliteta raspoređen pod bren-
dovima Professional i StandArt.
Professional slikarski materijal stoji rame uz rame sa nekim
od najvećih imena u svetu umetničkog materijala po
pitanju kvaliteta i dugovečnosti. Uljane i akrilne boje se
pored širokog raspona boja takođe odlikuju i izuzetnim
kvalitetom što se ogleda u jakom intenzitetu boja i punoći
pigmenta.
StandArt umetnički materijal je prilagođen potrebama
studenata, hobi umetnicima i početnicima. Pod ovim bren-
dom se mogu naći kvalitetne boje pakovane u veće amba-
laže kao i ostali pribor za umetnike.


Statovac umetnički pribor odlikuje visok kvalitet izrade i
postojanosti materijala, prilagođen potrebama čak i naj-
zahtevnijih umetnika.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10