Paperworld & Creativeworld – 2019

Statovac has participated at two of the worlds leading fairs in Frankfurt, Germany. We presented our Play brand and licensed products at the “Paperworld” where customers were able to see our latest collections. At “Creativeworld” we presented our Junior brand and it’s ever growing product range.
Statovac je učestvovao na dva svetski poznata sajma koja su se održala u Frankfurtu, Nemačka. Prezentovali smo naš Play brend i licencne proizvode na sajmu “Paperworld” gde su posetiocima ekskluzivno predstavljene nove kolekcije. Na sajmu “Creativeworld” smo prezentovali najnovije artikle u sklopu našeg brenda Junior.